PH Perfect Systeem

Het PH Perfect Systeem van Woma Tuintechniek zorg voor een gezonder gewas, meer groei en meer resultaat!

Een tekort van voedingstoffen van de plant wordt 9 van de 10 keer veroorzaakt door een foutieve pH-waarde. De elementen zijn dan wel voorradig maar kunnen simpelweg niet opgenomen worden door de plant.

Een veelvoorkomend probleem is gieten met een te lage pH-waarde, bijvoorbeeld 5.8 - 6.2. Dit zorgt ervoor dat de kalkbuffer snel opgelost wordt en er verzuring in de grond optreedt. Hierdoor kunnen calcium en magnesium niet meer opgenomen worden (zie tabel) en zal het welbekende roesttekort optreden bij de bladeren. Dit resulteert uiteindelijk in groeistagnatie en dus opbrengstverlies.

 

PH Perfect System

Elementen die zich in de voeding en de grond bevinden worden door de plant het beste opgenomen wanneer de pH-waarde zich tussen een pH-waarde van 6.5 en 7 bevindt. De Nr. 1 Basisvoeding van de Woma 1-2-3 voedingslijn is door het PH Perfect Systeem dusdanig uitgebalanceerd dat de pH-waarde altijd tussen de 6.4 en 6.7 valt. 

Dankzij deze nagenoeg perfecte pH-waarde van de voeding, zal de kalkbuffer in de grond nauwelijks aangesproken worden. Hierdoor zullen alle voedingselementen effectief door het gewas opgenomen kunnen worden. Bij het gebruik op aarde medium, is afzuren van het voedingswater daarom ten strengste af te raden!

Door de uitgebalanceerde samenstelling, zorgt het gebruiken van de producten in de Woma 1-2-3 voedingslijn er voor dat tekorten verleden tijd zijn. En er dus optimale resultaten behaald worden.